Kétsoros címek

 

Névelő (a, az, egy) nem maradhat az első címsor végén! (Erre csak egészen kivételes esetben kerülhet sor, vagyis ha mindkét sor faltól falig ér, és a névelő levitele háromsorossá tenné a címet; ilyenkor is előbb meg kell próbálkozni az átfogalmazással.)

Általában (bár ez ritka eset) nem illik egy-két betűs szót a címsor végén hagyni.

Lehetőség szerint (bár ezt viszonylag gyakran nehéz megoldani) egy sorban kell tartani a neveket és a nyelvtani szerkezeteket, szintagmákat; ez leginkább jelzőre és jelzett szóra (a kereszt- és vezetéknév is jelző-alaptag viszonyban van egyébként) igaz. Ide tartoznak a többtagú számok és a szám-mértékegység párok is. Kerülendők tehát az ilyen törések:

*Tökömböki
Jeromos

*a fesztiválon piros
léggömböket eregettek

*a terv nem tartható hosszú
távon

*a bevétel meghaladta a 10
milliót

*a bevétel meghaladta a 10 000
000-t

*a növekedés elérte a 12
százalékot

*az új villamos 210
m hosszú

Hasonlóan rosszul hat a határozó leválasztása az igéről (már persze, ha egymás mellett vannak: *a gazdaság gyorsan <br />növekedik); de még az egymás után következő ige és tárgy (*a Milan behozta <br />hátrányát) se az igazi két sorban.

(Alany és állítmány törése – a Milan <br />behozta hátrányát – viszont a természetes főhatáron (téma-réma, topik-komment határon) tagolja a mondatot, tehát rendben van, sőt ad egy bizonyos felcím-cím szerű tagolást a is.)

A címek tagolásánál fontos észben tartani, hogy a jó tagolás többnyire nem oda esik, ahol a cím eléri a rendelkezésünkre álló sorhosszt. Ezzel kapcsolatban két dolgot kell tudatosítani.

1. Sokan azt hiszik, hogy az első címsornak kell hosszabbnak lennie; ez nem igaz!

2. Ha csak egy kb. másfél soros címet tudunk előállítani (nincs mód vagy idő egysorosra húzni vagy kétsorosra bővíteni), akkor a kb. 2/3 + 2/3 sor jobb megodás, mint az 1 + 1/2. (Más szóval nem jó, ha a két címsor hossza nagyon különböző).

Rossz:
*Lezuhant egy munkás a dunaújvárosi Duna-
hídról

*Lezuhant egy munkás a dunaújvárosi
Duna-hídról

*Lezuhant egy munkás a
dunaújvárosiDuna-hídról

Jó:
Lezuhant egy munkás
a dunaújvárosi Duna-hídról

Címügyek: Idézőjel a címben
Címügyek: Kettőspont a címben

 


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]