Vegytan

 
Silicon(e)

A silicon a szilícium nevű elem (Si) angol neve. A silicone – e-vel a végén – viszont a szilikon vegyület(család)é (l. műmell). Tudom, hogy elcsépelt, de még mindig elő tud fordulni: a Silicon Valley tehát magyarul Szilícium-völgy (figyelem: kötőjel, kis v).

 
Elemi fordítási hibák

Kevés „tévedés” tudja annyira felnyomni az agyam, mint amikor az – angol forrásból dolgozó – újságíró *sodium-klorid-ot, sőt *szódiumklorid-ot ír konyhasó helyett. Mert azt hiszi, kémia, kémia, jójazúgy. A sodium azonban magyarul nátrium (Na) a sodium chloride (NaCl) meg nátrium-klorid, konyhasó, kősó, halit. A másik ilyen folyton eltrehánykodott kémiai elem a kálium (potassium ). A csúcsot azonban valamelyik ker. tévén hallottam, a hírszerksztő az angol mercury-t visszalatinosította (mercurium), és szép magyarosan kivágta: merkúrium. Kár, hogy a Quicksilver, Quecksilber vegyjele a Hydrargyrum-ból származik: Hg, magyar neve meg: higany (a Merkúrt csak vegyületneveiben őrzi, merkuro-, merkuri-).

 
-(i)um

Találkoztam már kollégával, aki azt hitte, hogy a *titánium meg a titán két különböző anyag. A helyzet azonban az, hogy *titánium nevű anyag (a magyarban) nincs, az angolul, egyebül titanium-nak nevezett elemet (Ti) magyarul (német mintára, nyilván) titán-nak nevezik. Szegény urán (U) meg már annyira eliumosodott, hogy láttam már szótárat, amibe fölvették az urán mellé az *uránium-ot, alternatívának. Hát...

A következő elemek magyar nevében – idegen nevük, neveik dacára – nincs -ium vagy -um végződés:

lantán
molibdén
szelén
tantál
tellúr
titán
urán

A kémiai elemek angolul és magyarul
Soknyelvű elemszótár


 
Vegyületnevek

A kémiai nevezéktan rendkívül bonyolult szabályrendszerrel kezeli a kémiai nevek tagolását. Nagyon durva közelítés, de nekünk talán elég, hogy a vegyületneveket a komponensek között kötőjelel kell tagolni. A helyzet ennél – különösen a szerves vegyületeknél – sokkal bonyolultabb (és nem vonatkozik az ún. triviális nevekre), legyünk elővigyázatosak. A lapban talán leggyakrabban felbukkanó két vegyület tehát: szén-dioxid és szén-monoxid. A szódabikarbóna (triviális név!) meg nátrium-hidrogén-karbonát.

Néhány vegyület neve

 
Vegyületnevek szóösszetételekben

A kötőjelet nem tartalmazó vegyületnevekre ugyanúgy érvényesek az összetételézési szabályok (a 6-3-as meg a mozgószabályok), mint a normális szavakra: etanolmérgezés, kénsavgyártás, sósavkoncentráció-előírás, etilén-propilén kaucsuk stb.

A kötőjelet tartalmazó vegyületneveken azonban már nem lehet érvényesíteni az első mozdószabályt (helyesírás-gyakorlat + óra = helyesírásgyakorlat-óra), a névben eleve meglevő kötőjel(ek) nem vándorolhat(nak), a szerkezetbe belépő szónak újabb kötőjellel kell kapcsolódnia a vegyületnévhez: szén-monoxid + koncentráció = szén-monoxid-koncentráció. Ha egy ilyen szerkezethez újabb elem társul – és, mint általában, az új szónál lesz a szerkezet fő összetételi határa –, újabb kötőjelet visz a szörnyetegbe: szén-monoxid-koncentráció-előírás.

kén-hidrogén-szag
nátrium-klorid-íz
kálium-hidrogén-karbonát-oldat-készítés
A-vitamin-túladaglás
C-vitamin-hiány-megelőzés
mangán(II,IV)-oxid-csapadék-dekantálás
poli(vinil-klorid)-gyártástechnológia
2-izopropil-5-metil-1-ciklohexanol-drazsírozás


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]