Néhány vegyület neve

 
alumínium-acetát Al(CH3COO)3
alumínium-fluorid AlF3
alumínium-hidrid, aluán, alán AlH3
alumínium-hidroxid, alumínium-ortohidroxid, timföldhidrát Al(OH)3
alumínium-karbid Al4C3
alumínium-klorid AlCl3
alumínium-nitrid AlN
alumínium-oxid, timföld Al2O+
alumínium-szulfát Al2(SO4)3

ammónia NH3
ammónium-hidrogén-karbonát NH4HCO3
ammónium-hidroxid NH4OH
ammónium-karbaminát NH4COONH2
ammónium-karbonát (NH4)CO3
ammónium-klorid, szalmiáksó NH4Cl
ammónium-molibdát (NH4)2MoO4
ammónium-nátrium-hidrogén-foszfát, foszforsó NH4NaHPO4
ammónium-nitrát, pétisó NH4NO3
ammónium-oxid (NH4)2O
ammónium-rodanid, ammónium-tiocianát, ammónium-szulfocianát NH4SCN
ammónium-szulfát (NH4)SO4
ammónium-szulfid, kénammónium (NH4)2S

bárium-hidroxid, baritvíz Ba(OH)2
bárium-karbonát BaCO3
bárium-klorid BaCl2
bárium-nitrát Ba(NO3)2
bárium-oxid, baritföld BaO
bárium-peroxid BaO2
bárium-szulfát, barit, súlypát BaSO4
bárium-szulfid BaS
bárium-titanát BaTiO3

foszfor-hidrogén, foszfin PH3
foszforossav
     hipofoszforossav H3PO2
     metafoszforossav HPO2
     ortofoszforossav H3PO3
     pirofoszforossav H4P2O5
foszfor-oxid-klorid POCl3
foszfor-pentabromid PBr5
foszfor-pentafluorid PF5
foszfor-pentaklorid PCl5
foszfor-pentoxid, foszforsavanhidrid P2O5
foszforsav
     metafoszforsav HPO3
     ortofoszforsav H3PO4
     pirofoszforsav H4P2O7
foszfor-tetroxid P2O4
foszfor-tribromid PBr3
foszfor-trifluorid PF3
foszfor-trijodid PI3
foszfor-triklorid PCl3
foszfor-trioxid P2O3

hidrogén-bromid, bróm-hidrogén HBr
hidrogén-cianid, cián-hidrogén, kéksav HCN
hidrogén-diszulfid H2S2
hidrogén-ferri-cianid, hidrogén-[hexaciano-ferrát(III)] H3[Fe(CN)6]
hidrogén-ferro-cianid, hidrogén-[hexaciano-ferrát(II)] H4[Fe(CN)6]
hidrogén-fluorid, fluor-hidrogén, folysav HF
hidrogén-jodid, jód-hidrogén HI
hidrogén-klorid, klór-hidrogén, sósav HCl
hidrogén-kloro-aurát, hidrogén-tetrakloro-aurát(III) H[AuCl]4
hidrogén-peroxid, hidrogén-hiperoxid, hidrogén-szuperoxid, hidro-peroxid H2O2
hidrogén-szulfid, kén-hidrogén H2S

higany(II)-fulmiát, merkuri-cianát, durranóhigany Hg(CNO)2
higany(I)-jodid, merkuro-jodid Hg2I2
higany(II)-jodid, merkuri-jodid HgI2
higany(I)-klorid, merkuro-klorid Hg2Cl2
higany(II)-klorid, merkuri-klorid HgCl2
higany(I)-nitrát, merkuro-nitrát Hg2(NO3)2
higany(II)-nitrát, merkuri-nitrát Hg(NO3)2
higany(II)-oxid, merkuri-oxid HgO
higany(I)-szulfát, merkuro-szulfát Hg2SO4
higany(II)-szulfát, merkuri-szulfát HgSO4
higany(II)-szulfid, merkuri-szulfid, cinnabarit, cinóber HgS

jód-azid N3I
jód-cián, cián-jodid CNI
jódoform, trijód-metán CHI3
jód-pentoxid I2O5
jódsav
     hipojódossav HIO
     jódsav HIO3
     ortoperjódsav H5IO6
jód-triklorid ICl3

kadmium-bromid CdBr2
kadmium-fluorid CdF2
kadmium-jodid CdI2
kadmium-klorid CdCl2
kadmium-hidroxid Cd(OH)2
kadmium-nitrát Cd(NO3)2
kadmium-oxid CdO
kadmium-szulfát CdSO4
kadmium-szulfid CdS
kadmium-volframát CdWO4

kalcium-acetil-szalicilát, Kalmopyrin Ca(C10H7O4)2
kalcium-arzenát Ca(AsO4)2
kalcium-cián-amid, mész-nitrogén CaCN2
kalcium-fluorid, fluorit, folypát CaF2
kalcium-foszfát, kalcium-ortofoszfát, foszforit Ca3(PO4)2
kalcium-dihidrogén-foszfát, monokalcium-foszfát CaH2(PO4)2
kalcium-hidrogén-foszfát, dikalcium-foszfát CaHPO4
kalcium-foszfib Ca3P2
kalcium-hidrid, hidrolit CaH2
kalcium-hidrogén-szulfit, kalcium-biszulfit Ca(HSO3)2
kalcium-hidroxid, oltott mész Ca(OH)2
kalcium-hipoklorit, klórmész Ca(OCl)2
kalcium-karbid CaC2
kalcium-karbonát, szénsavas mész, mészkő, aragonit CaCO3
kalcium-klorid, klór-kalcium CaCl2
kalcium-nitrát, mészsalétrom Ca(NO3)2
kalcium-oxalát, sóskasavas mész CaC2O2
kalcium-oxid, égetett mész CaO
kalcium-pentaszulfid CaS5
kalcium-szulfát, anhidrit, gipsz, máriaüveg, alabástrom CaSO4
kalcium-szulfid CaS
kalcium-volframát CaWO4

kálium-alumínium-szulfát, timsó KAl(SO4)2
kálium-bromát KBrO3
kálium-bromid, bróm-kálium KBr
kálium-cianát KOCN
kálium-cianid, cián-káli KCN
kálium-dikromát, kálium-bikromát K2Cr2O7
kálium-ferrát K2FeO4
kálium-ferrit(III) KFeO2
kálium-[hexaciano-ferrát(II)], kálium-ferro-cianid, sárgavérlúgsó K4[Fe(CN)6]
kálium-[hexaciano-ferrát(III)], kálium-ferri-cianid, vörösvérlúgsó K3[Fe(CN)6]
kálium-hidrogén-jodát, kálium-bijodát KH(IO3)2
kálium-hidrogén-karbonát, kálium-hidro-karbonát, kálium-bikarbonát KHCO3
kálium-hidrogén-szulfát, kálium-hidro-szulfát, kálium-biszulfát KHSO4
kálium-hidroxid, marókáli KOH
kálium-hipoklorit, fakítólúg KOCl
kálium-jodát KIO3
kálium-jodid, jód-kálium, jód-káli KI
kálium-karbonát, hamuzsír, szénsavas kálium K2CO+
kálium-klorát KClO3
kálium-klorid, Kalim-chloratum, szilvin KCl
kálium-kromát, krómsavas kálium K2CrO4
kálium-manganát K2MnO4
kálium-nitrát, kálisalétrom KNO3
kálium-nitrit KNO2
kálium-perklorát KClO4
kálium-permanganát, kálium-hipermanganát, hipermangán KMnO4
kálium-piroszulfit, kálium-metabiszulfit K2S2O5
kálium-rodanid, kálium-tiocianát, kálium-szulfocianát, rodánkáli KSCN
kálium-szulfát K2SO4
kálium-szulfid K2S

kén-dioxid SO2
kénsav H2SO4
kénessav H2SO3
kén-heptoxid S2O7
kén-hidrogén, hidrogén-szulfid H2S
kén-monoxid SO
kénsav H2SO4
kén-tetroxid SO4
kén-trioxid SO3

klór-acetaldehid ClCH2CHO
klorál, triklór-acetaldehid CCl3CHO
klór-azid N3Cl
klór-oxid
     klór-monoxid Cl2O
     klór-dioxid ClO2
     klór-tetroxid ClO4
     klór-hexoxid Cl2O6
     klór-heptoxid Cl2O7
klórsav
     hipoklórossav HOCl
     klórossav HClO2
     klórsav HClO3
     perklórossav HClO4
     peroxi-klórossav HClO5

magnézium-arzenid Mg3As2
magnézium-foszfid Mg3P2
magnézium-hidroxid Mg(OH)2
magnézium-karbonát, magnezit MgCO3
magnézium-klorid MgCl2
magnézium-nitrát Mg(NO3)2
magnézium-oxid, égetett magnézia MgO
magnézium-perklorát, anhidron Mg(ClO4)2
magnézium-szulfát, keserűsó MgSO4
magnézium-szulfid MgS

mangán-dioxid, barnakő, polianit, piroluzit MnO2
mangán(II)-hidroxid, mangano-hidroxid Mn(OH)2
mangán(II)-karbonát, mangano-karbonát MnCO3
mangán(II)-klorid, mangano-klorid MnCl2
mangán(II)-oxid, mangano-oxid MnO
mangán(II,IV)-oxid, mangán(II)-manganit, mangano-manganit, trimangán-tetroxid Mn3O4
mangán(III)-oxid, mangani-oxid Mn2O3
mangán(IV)-oxid, mangán(IV)-heptoxid Mn2O7
mangánsav H2MnO4
mangán(II)-szulfát, mangano-szulfát MnSO4
mangán(II)-szulfid, mangano-szulfid MnS

nátrium-acetát CH3COONa
nátrium-amid NaNH2
nátrium-arzenid Na3As
nátrium-azid NaN3
nátrium-bromid NaBr
nátrium-cián-amid Na2CN2
nátrium-cianid NaCN
nátrium-dikromát, nátrium-bikromát, nátrium-pirokromát Na2Cr2O7
nátrium-etilát C2H5ONa
nátrium-fluorid NaF
nátrium-foszfát
     nátrium-dihidrogén-foszfát, primer nátrium-foszfát NaH2PO4
     dinátrium-hidrogén-foszfát, szekunder nátrium-foszfát Na2HPO4
     trinátrium-foszfát, tercirer nátrium-foszfát Na3PO4
nátrium-hexafluoro-aluminát, nátrium-alumínium-fluorid, jégkő, kriolit Na3AlF6
nátrium-hidrogén-karbonát, nátrium-bikarbonát, szódabikarbóna NaHCO3
nátrium-hidrogén-szulfát NaHSO4
nátrium-hidrogén-szulfit, nátrium-biszulfit NaHSO3
nátrium-hidroxid, lúgkő, marólúg, marónátron NaOH
nátrium-hipoklorit, hipó (Hypo) NaOCl
nátrium-jodid NaI
nátrium-karbonát, szóda, nátrit, sziksó, szénsavas nátrium Na2CO3
nátrium-klorid, só, konyhasó, kősó, halit NaCl
nátrium-metilát CH3ONa
nátrium-nitrát, nitro-nátrit, nátronsalétrom, nitratin NaNO3
nátrium-nitrit NaNO2
nátrium-oxid Na2O
nátrium-peroxid Na2O2
nátrium-piroszulfit Na2S2O5
nátrium-szilikát, vízüveg Na2SiO3
nátrium-szulfát, glaubersó Na2SO4
nátrium-szulfid Na2S
nátrium-szulfit Na2SO3
nátrium-tetraborát, nátrium-piroborát, bórax Na2B4O7
nátrium-tioszulfát, fixírsó Na2S2O3

réz(II)-acetát, kupri-acetát Cu(CH3COO)2
rézbányit 3PbS.Cu2S.5Bi2S3
réz(I)-cianid, kupro-cianid CuCn
réz(II)-formiát, hangyasavas réz Cu(HCOO)2
réz(II)-hidroxid, kupri-hidroxid Cu(OH)2
réz(I)-jodid, kupro-jodid CuI
réz(I)-klorid, kupro-klorid CuCl
réz(II)-klorid, kupri-klorid CuCl2
réz(II)-nitrát, kupri-nitrát Cu(NO3)2
réz(I)-oxid, kupro-oxid Cu2O
réz(II)-oxid, kupri-oxid CuO
réz(II)-szulfát, kupri-szulfát, rézgálic, kékgálic CuSO4
réz(I)-szulfid, kupro-szulfid Cu2S
réz(II)-szulfid, kupri-szulfid, rézindigó CuS

szilícium-dioxid, kvarc, tridimit, krisztobalit SiO2
szilícium-diszulfid SiS2
szilícium-hexaklorid SiCl6
szilícium-karbid, karborundum SiC
szilícium-tetraklorid SiCl4
szilícium-tetrafluorid SiF4

urán-hexafluorid UF6
uranil-acetát UO2(CH3COO)2
uranil-nitrát UO2(NO3)2
urán(IV)-oxid, urán-dioxid UO2
urán(VI)-oxid, urán-trioxid UO3

vas(II)-ammónium-szulfát, ferro-ammónium-szulfát, Mohr-só Fe(NH4)2SO4
vas(III)-foszfát FePO4
vas(II)-hidroxid, ferro-hidroxid Fe(OH)2
vas(III)-hidroxid, ferri-hidroxid Fe(OH)3
vas(II)-jodid, ferro-jodid FeI2
vas(II)-klorid, ferro-jodid FeCl2
vas(III)-klorid, ferri-jodid FeCl3
vas(III)-nitrát, ferri-nitrát Fe(NO3)3
vas(II)-oxid, ferro-oxid FeO
vas(II,III)-oxid, ferro-ferri-oxid, magnetit Fe3O4
vas(III)-oxid, ferri-oxid, vörösvasérc, hematit, vas-oxid-vörös Fe2O3
vas-pentakarbonil, vas-karbonil Fe(CO)5
vas(III)-rodanid, ferri-rodanid, vas(III)-tiocianát Fe(SCN)3
vas(II)-szulfát, ferro-szulfát, zöldgálic, vasgálic FeSO4
vas(III)-szulfát, ferri-szulfát Fe2(SO4)3
vas(II)-szulfid, ferro-szulfid FeS
vas(III)-szulfát, ferri-szulfát Fe2S3


 
acetaldehid, etanal
acetaldehid-ciánhidrin
acetaldehid-hidrát
acetaldol
acetaldol, etánamid
acetanilid, N-acetil-anilin
acetecetsav, 3-oxo-butánsav
acetilén
acetil-klorid
acetil-koleszterin
acetil-szalicilsav, aszpirin
acetil-szalicilsav-metilészter
acetofenon, fenil-metil-keton, metil-fenil-keton
aceton, propanon
acil-foszfát
acil-klorid
adamantán
adenin
adenozin
adenozin-5'-difoszfát, ADP
adenozin-2'-foszfát
adenozin-5'-trifoszfát, ATP
adipinsav, hexándisav
akrilaldehid, akrolein, 2-propenal
akrilsav, propénsav
aktedron
aktin
alanil-glicil-valin
alanil-glicin
alanin, 2-amino-propánsav
aldimin
aldol
aldotrióz
allil-benzol
allil-bromid
allil-klorid
D-aldóz
L-aldóz
almasav, 2-hidroxi-butánsav
D-altróz
L-altróz
amiláz
1-amino-etanol
amino-nitril
2-amino-piridin
4-amino-piridin
ammónium-acetát
anilin
antracén
D-arabinóz
arginin
aszparginsav
2-aza-metil-bután
azobenzol

barbitursav, 2,4,6-trihidroxi–pirimidin
benzaldehid
benzaldehid-ciánhidrin
bezamid
benzil-alkohol
benzil-bromid
benzil-klorid
benzil-magnézium-bromid
benzoesav, benzolkarbonsav
3-benzoil-propánsav
benzol
benzolhexakarbonsav, mellitsav
benzolszulfonsav
borkősav, 2,3-dihidroxi-butándisav
mezo-borkősav-dimetil-éter
borostyánkősav, butándisav
borostyánkősavanhidrid
bróm-benzol
1-bróm-2-butanon
1-bróm-2-butén
7-bróm-1,3,5-cikloheptatrién
1-bróm-dodekán
(2-bróm-etil)-metil-éter
9-bróm-fenantrén
bróm-fluor-klór-jód-metán
1-bróm-2-metoxi-etán
1-bróm-naftalin, α-bróm-naftalin
1,3-butadién
bután
butánamid
1,4-butándiol
1-butanol, butil-alkohol
2-butanol, szek-butil-alkohol
2-butanon
butánsav, vajsav
1-butén
butil-acetát
terc-butil-acetát
terc-butil-alkohol
szek-butil-amin
terc-butil-benzol
terc-butil-etil-éter
terc-butil-hexafluoro-antimonát
terc-butil-klorid
butil-lítium
terc-butil-agnéziu-bromid
butil-nátrium
butil-nitrit

cellobióz
cellulóz
ciklobutadién
ciklobután
ciklobutén
ciklohexán
1,2-ciklohexándikarbonsav
ciklohexanol
1,3,5-ciklohexántrion
ciklohexil-amin
ciklopentán
ciklopentánkarbaldehid
ciklopentanol
ciklopentanon
ciklopentén
ciklopropán
cisztein
cisztin
cisztron
citidin
citozin
citrál
citromsav, 2-hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav
dehidrobenzol
dezoxiadenozin
dezoxicitidin
dezoxiguanozin
dezoxiribonukleinsav, DNS
2-dezoxi-D-ribóz
1,6-diamino-hexán
1,5-diamino-pentán, kadaverin
diazirin
diazo-metán
dibenzoil-peroxid
1,2-brón-dibenzol
2,3-dibróm-borostyánkősav
1,2-dibróm-ciklopentán
1,2-dibróm-etán
1,5-dibróm-naftalin
dietil-barbitursav
dietil-éter, éter
dietil-keton
dietil-oxónium-tetrafluoro-borát
1,4-dihidroxipiridin
1,3-dihidroxi-aceton
2,3-dihidroxi-propánnitril, glikolaldehid-ciánhidrin
1,4-diklór-benzol
diklór-difenil-triklór-etán, DDT
diklór-ecetsav
1,1-diklór-etén
dimetil-amin
1,3-dimetil-benzol
2,3-dimetil-2-butén
1,1-dimetil-ciklopentán
dimetil-éter
dimetil-etil-amin
N,N-dimetil-formamid
N,N-dimetil-piperidinium-jodid
2,2-dimetil-propán
2,2-dimetil-propanal
2,2-dimetil-propánsav
dimetil-szulfát
1,3-dinitro-benzol
dioxán
1,4-divinil-benzol
dodecil-amin
dodecil-magnézium-bromid
dodekánsav, laurinsav
dotriakontil-oktakozanoát

ecetsav, etánsav
ecetsavanhidrid
D-eritróz
etán
1,1-etándiol
etén, etilén
etil-acetát, ecetsav-etilészter
etil-akrilát
etil-alkohol, alkohol, etanol
etil-amin
etil-cianid
etil-ciklobután
etilén-oxid
etil-fenil-barbitursav
etil-klorid, klór-etán
etil-magnézium-bromid
etil-(1-metil-allil)-éter
N-etil-N-metil-butánamid
etoxidion

fahéjaldehid, 3-fenil-propenal
fahéjsav, 3-fenil-propánsav
fenantrén
fenantrén-9,10-dibromid
N-fenil-acetamid
fenilalanin
4-fenil-butánsav
fenil-hidroxil-amin
fenol, hidroxi-benzol, karbolsav
fluor-benzol
formaldehid, metanal
formaldehid-hidrát, 1,1-metándiol
formalin
formamid, metánamid
formamidin
formil-L-alanin-amid
formil-klorid
D-fruktóz, gyümölcscukor
ftálimid
ftálimid-kálium
ftálsav, 1,2-benzoldikarbonsav
ftálsavanhidrid
fumársav, transz-buténsav
furfurol
D-galaktóz

glicerin, 1,2,3-propántriol
D,L-glicerinaldehid
glicerin-foszfát
glicerin-trinitrát, nitroglicerin
glicil-alanin
glicil-alanin-valin
glicin, amino-ecetsav
glikol
glikolaldehid, 1,2-etándiol
glikolsav, hidroxi-ecetsav
glutamin
glutaminsav
D-glükonsav
D-glükonsav-lakton
D-glükóz, szőlőcukor
guanidin
guanin
guanozin
D-gülóz

hemin
hemoglobin
heparin
heptán
1,5-hexadién
1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán, HCH
hexametil-benzol
hexánsav
1,3,5-hexatrién
hidrazin
hidrokinon, 1,4-dihidroxi-benzol
3-hidroxi-butanal
2-hidroxicisz-fahéjsav
1-hidroxi-2-izoprpil-5-metil-benzol, timol
8-hidroxi-kinolin
1-hidroxi-4-metil-benzol
1-hidroxi-1-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin
4-hidroxi-3-pentén-2-on
3-hidroxi-piridin
hidroxi-prolin
hipoxantin, 6-hidroxi-purin
hisztamin, [4(2-amino-etil)-imidazol]
hisztidin
húgysav

D-idóz
imidazol
indol
inozin
inozinsav, hipoxantin-5'-foszfát
inotit, 1,2,3,4,5,6-ciklohexán-hexol
inzulin
izobutil-amin
izooktán, 2,2,4-trimetil-pentán
izoprén, 2-metil-1,3-butadién
izoprpil-alkohol, 2-propanol
izopropil-metil-amin
1-izoprpil-4-metil-ciklohexán

kadaverin, 1,5-diamino-pentán
kámfor
β-karotin
kazein
kefalin
keratin
kinin
kinolin
kinukludin
klór-benzol
2-klór-bután
1-klór-2-butén
1-klór-norkamfán
klorofill
kloroform, triklór-metán
koffein
koleszterin
koronén
krezol
kubán
kumarin
laktóz, tejcukor
leucin
lignin
linolénsav, 9,12,15-oktadekatriénsav
linolsav, 9,12-oktadekadiénsav
lixóz
lizergsav-dietilamid, LSD
lizin
lizozim

maleinsav, cisz-buténdisav
maleinsavanhidrid
malonészter, dietil-malonát
malonsav, propándisav
maltóz, malátacukor
mandulasav, 2-hidroxi-2-fenil-ecetsav
mannóz
mellitsav, benzolhexakarbonsav
mentol, 2-izopropil-5-metil-1-ciklohexanol
metakrilsav
metán
1,1-metándiol, formaldehid-hidrát
N-metil-acetamid
metil-alkohol, metanol, faszesz
metil-akrilát
metil-amin
2-metil-benzaldehid
metil-bromid, bróm-metán
3-metil-butanol
metil-ciklohexán
transz-4-metil-ciklohexanol
3-metil-ciklopentadekanon
1-metil-ciklopentén
1-metil-3,4-dihidronaftalin
metilén
metilén-klorid
metil-fluorid, fluor-metán
metil-formiát, hangyasav-metilészter
metil-hexán
O-metil-2-hidroxi-piridin
5-metil-imidazol
metil-jodid, jód-metán
metil-klorid, klór.metán
metil-nátrium
metil-pentán
metil-pentanol
metil-pentanon
2-metil-piperidin
N-metil-piperidin
N-metil-pipridinium.bromid
N-metil-2-piridon
N-metil-pirrolidin
2-metil-propán, izobután
2-metil-1-propanol, izobutil-alkohol
2-metil-2-propanol, terc-butil-alkohol
2-metil-propén, izobutilén
metil-propil-éter
metil-propil-keton
metil-szalicilát
1-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin
1-metil-tetralin
metin
metionin
mezkalin
miozin
morfin
muszkon

naftalin
β-naftol, 2-naftol, 2-hidroxi-naftalin
β-naftoloranzs
2-nitro-acetanilid
4-nitro-anilin
nitro-benzol
2-nitro-fenol
4-nitro-imidazol
4-nitro-klór-benzol
nitro-metán
3-nitro-piridin
2-nitro-pirrol
nitro-tirozin
2-nitro-toluol
5-nitro-uracil
nitrozo-benzol
nonadecil-alkohol

oktán
2-oktanol
olajsav, cisz-9-oktadecénsav
oxálecetsav, 2-oxo-butándisav
oxálsav, etándisav, sóskasav
oxán

palmitinsav, hexadekánsav
palmitoil-koleszterin
pentametil-benzol
pentán
2,4-pentándion
3-pentanon
pentánsav, valeriánsav
pentil-acetát
pentil-benzol
pantil-klorid
2-pentin
pikrinsav
piperidin
piperidinium-klorid
2-piperidon
pirén
piridin
3-piridinkarbonsav
3-piridinszulfonsav
2-piridon
pirimidin
pirokatechin, 1,2-dihidroxi-benzol
piroszőlősav, 2-oxo-propánsav
pirrol
pirrolidin
2-pirrolidon
pirrol-2-karbonsav
2-pirrolszulfonsav
poli-L-alanin
polietilén
poli-fenilalanin
poliglicin
poliizobutilén
poliizoprén
poli(metil-akrilát)
poli(metil-metakrilát)
polipropilén
polisztirol
poli(vinil-acetát)
poli(vinil-alkohol)
poli(vinil-klorid), PVC
porfin
prolin
propán
propanol
propánnitril
propánsav, propionsav
propén
2-propenol
propil-alkohol, 1-propanol
2-propil-piperidin
purin

ribonsav-5-foszfát
ribonukleinsav, RNS
D-ribóz
D-ribóz-5-foszfát

szalicilaldehid, 2-hidroxi-benzaldehid
szalicilalkohol, 2-hidroxi-nezil-alkohol
szalicilsav, 2-hidroxi-benziesav
szalicilsav-metilészter
szén-dioxid
szénsav
szerin
sztearinsav, oktadekánsav
szterán
sztirol
sztrichnin

L-tallóz
taririnsav, σ-oktadecinsav
tejsav, 2-hidroxi-propánsav
tereftálsav, 1,4-benzoldikarbonsav
tesztoszteron
2,3,4,5-tetrabróm-pirrol
tetrafluor-etén
tetrahidrofurán
tetrahidrokannabinol, THC
tetrahidronaftalin
tetrahidroxi-hexándisav
tetraklór-metán, szén-tetraklorid
tetrakozán
tetralin
tetralon
1,2,3,5-tetrametil-benzol
2,2,3,3-tetrametil-bután
timidin
timin
timol, 1-hidroxi-2-izopropil-5-metil-benzol
tirozin
toluol
tolualdehid
treonin
D-treóz
tridekánsav
1,2,3-trifenil-ciklopropenilium-cianid
trifluor-ecetsav
2,4,6-trihidroxi-benzoesav
1,2,3-trihidroxi-benzol, pirogallol
1,2,5-trihidroxi-benzol, floroglucin
trihidroxi-glutársav
2,4,6-triklór-benzil-alkohol
triklór-ecetsav
triklór-etén
2,4,6-triklór-pirimidin
trilaurin
trimetil-amin
trimetil-ammónium-klorid
1,3,5-trimetil-benzol
trimetil-borán
2,2,3-trimetil-bután
trimetil-ecetsav
2,4,6-trinitro-fenol
2,4,6-trinitro-klór-benzol
2,4,6-trinitro-toluol, trotil, TNT
triolein
trioleoil-glicerin
trióz
triptofán

uracil, 2,4-dihidroxi-pirimidin
uridin
uridin-difoszfo-glükóz, UDP
uridin-5'-foszfát

valin, 2-amino-3-metil-butánsav
vinil-acetát
vinil-alkohol, etenol
vinil-klorid, klór-etén
A-vitamin
C-vitamin

xilol
D-xilóz

 
Vegytan
Elemek


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]