Tiltott szavak, kifejezések

 
* Kerékbetörés jár érte
? Jobb vele csínján bánni

 
*megkérdőjelez – vitat, kétkedve fogad, kétségbe von, tagad, elutasít, nem hiszi hogy, nem gondolja, hogy, szkeptikusan fogadja, esetleg: kérdésessé tesz

*szükségesség(e vmnek) – hogy vmre szükség van, vmi szükséges, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kell stb.
[Általában: összetett állítmányi szerkezeteket többnyire szerencsétlen főnévből képzett melléknevekből képzett főnevekkel „egyszerűsíteni”.]

*magas minőségű – jó, jó minőségű

*célul tűz ki – azt akarja, szeretné stb., hogy

**górcső alá vesz

*interneten keresztül – interneten

*ezt/azt követően – azután, ezután
*vmit követően – vmi után
*ezt/azt megelőzően – azelőtt, ezelőtt
*vmit megelőzően – vmi előtt
(Megj.: Az azután, ezután, azelőtt, ezelőtt csak az „az előtt a ház előtt” típusú szerkezetekben két szó.)

*elkövetkezendő – következő
*immáron, immár – már
*mindeközben – közben
*mindamellett, midaközben, mindeközben, mindmegannyi, mindmostanáig stb. – amellett, közben, mostanáig, eddig stb.

*ez utóbbi – utóbbi
?az idei/tavalyi évben – idén, tavaly
*az idei/tavalyi év során – idén, tavaly
*a hétfői..., vasárnapi napon/ nap során – hétfőn..., vasárnap
*a délelőtti/délutáni órákban – délelőtt/délután
*a délelőtt/délután folyamán – délelőtt/délután

?során – -ban, -ben; -on, -en, -ön; alatt, közben stb.

*továbbra is – most is, ma is, még mindig, változatlanul, rendületlenül stb.

?pedig
Ellentétes értelmű viszonyszóként (Lemondott, pedig mondták neki, hogy ne tegye.) teljesen rendben van. Rendben volna és, meg, vagy értelmű kötőszóként is (Pista jobbra, Józsi balra ment, Jenő pedig otthon maradt. X öt métert, Y hatot, Z pedig hetet tett meg.), de ilyetén használata az Indexen (is) modorosan túlteng. Cikkenként max. egy ilyen pedig-et, ha lehet.

?mely (– amely)
Használat előtt megfontolandó:
1. Biztos, hogy az adott mondanivalóhoz alárendelő szerkezet kell? Nem lehet-e kiváltani bővítménnyel vagy mellérendelő mondatszerkezettel?
2. Biztos, hogy nem az ami vagy az aki vonatkozónévmás kell a mondatba?
3. Rendesen egyeztettünk-e (egyes szám, többes szám, esetragok stb.)?

*fizikális(an) – testi(leg), fizikai(lag), fiziológiai(lag)
*lánglovag – tűzoltó
*egyenruhás – rendőr
*ötkarikás – olimpiai,
(semmi: *athéni ötkarikás játékok – athéni játékok)
*bevállal – vállal
*tekintetében – tekintve

*szavai szerint – szerint; :„

*részére/számára – -nak, -nek
*vki/vmi felé
(benyújt, bead, javasol stb.) – -nak, -nek
*(?)esetén, esetében – ha; -kor; -on, -en, -ön stb.

*kihívás (szósz: Cselendzs)

*voks – szavazat
*voksol – választ, szavaz, megszavaz
*voksolás – választás, szavazás

*legkevesebb hárman haltak meg – legalább hárman meghaltak

egyre *bővül azoknak a száma, akik azt izélik, hogy – egyre többen izélik azt, hogy

 


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]