Földrajzi nevek + -i, -beli képző

 
1. Egyszavas (egybeírt) földrajzi nevek

Veszprém – veszprémi
Bakony – bakonyi
Vietnam – vietnami

Szakállszárító – szakállszárítói
Kőbánya – kőbányai
Lakótelep – lakótelepi

Magyarország – magyarországi
Fokföld – fokföldi
Elefántcsontpart – elefántcsontparti

Dunántúl – dunántúli
Kárpátalja – kárpátaljai
Bajkálontúl – bajkálontúli

Zalaegerszeg – zalaegerszegi
Bécsújhely – bécsújhelyi
Újdelhi – újdelhi

Alsóbélatelep – alsóbélatelepi
Csapókert – csapókerti
Pasarét – pasaréti

 
2. Kötőjellel tagolt kétszavas földrajzi nevek

2.1. Közszó + földrajzi köznév
Az előtag kezdőbetűje kisbetűre vált.

Arany-patak – arany-pataki
Csendes-óceán – csendes-óceáni
Szépasszony-völgy – szépasszony-völgyi

2.2. Tulajdonnév + földrajzi köznév
Az előtag kezdőbetűje nem változik.

Kárpát-medence – Kárpát-medencei
Csepel-sziget – Csepel-szigeti
Széchenyi-hegy – Széchenyi-hegyi
Jánosakna-bányatelep – Jánosakna-bányatelepi

2.3. Közszó + tulajdonnév
Mindkét tag kezdőbetűje kisbetűre vált.

Dél-Kína – dél-kínai
Közel-Kelet – közel-keleti
Nagy-Britannia – nagy-britanniai
Ó-Lendva – ó-lendvai
Északkeleti-Kárpátok – északkeleti-kárpátoki

Az idegen utótagot tulajdonnévként kezeljük:
Dél-Wales – dél-walesi
Új-Zéland – új-zélandi

2.4. Földrajzi közszó + (nem földrajzi) közszó
Mindkét tag kezdőbetűje kisbetűre vált.

Kis-Villám – kis-villámi
Alsó-Kanheverés – alsó-kanheverési
Nyergesi-Ördögoszlás – nyergesi-ördögoszlási

 
3. Kötőjellel tagolt, kettőnél több szavas földrajzi nevek
3.1.
A közszói elemek és az utolsó helyen álló tulajdonnevek nagy kezdőbetűje kicsire vált (kivétel: 3.2.).

Észak-Atlanti-hátság – észak-atlanti-hátsági
Kis-Hosszú-dűlő – kis-hosszú-dűlői
Alsó-Futaki-főcsatorna – alsó-futaki-főcsatorna

Csutak-árok-dűlő – csutak-árok-dűlői
Gombás-patak-völgy – gombás-patak-völgyi
Csendes-óceáni-szigetek – csendes-óceáni-szigeteki

Kelet-Közép-Európa – kelet-közép-európai
Holt-Sebes-Körös – holt-sebes-körösi
Kelet-Belső-Somogy – kelet-belső-somogyi
Új-Dél-Wales – új-dél-walesi

Déli-Sandwich-árok – déli-Sandwich-ároki
Felső-Pál-kereszt – felső-Pál-kereszti
Kis-Szunda-szigetek – kis-Szunda-szigeteki

Fás-Duna-csatorna – fás-Duna-csatornai
Holt-Tisza-berek – holt-Tisza-bereki
Sebes-Körös-dűlő – sebes-Körös-dűlői

Czúczor-kúti-dűlő – Czúczor-kúti-dűlői
Mária-kápolnai-sarok – Mária-kápolnai-saroki
Misa-réti-patak – Misa-réti-pataki

3.2. Együtt használt, kiskötőjellel kapcsolt (nem tól-ig viszonyú) földrajzi (tulajdon)nevek
Az előtag kezdőbetűje is kicsire változik.
(Vö.: 5.8.)

Kál-Kápolna – kál-kápolnai
Budapest-Kőbánya – budapest-kőbányai
Érd-Ófalu – érd-ófalui

 
4. Tőbb szóba írt földrajzi nevek

4.1.Tulajdonnév + tulajdonnév (New York-szabály)
A kezőbetűk nagyok maradnak, a képző kötőjellel kapcsolódik.

New York – New York-i
Srí Lanka – Srí Lanka-i
Karlovy Vary – Karlovy Vary-i
Frankfurt am Main – Frankfurt am Main-i

4.2. Államnevek
A közszói elemek (és utolsó helyen álló tulajdonnevek) nagy kezdőbetűje kicsire vált.

Amerikai Egyesült Államok – amerikai egyesült államokbeli
Magyar Köztársaság – magyar köztársasági
Brit-Virgin-szigetek – brit-Virgin-szigeteki
Római Birodalom – római birodalmi
Elefántcsontparti Köztársaság – elefántcsontparti köztársaságbeli
Bissau-guineai Köztársaság – bissau-guineai köztársasági
San Marino Köztársaság – San Marino köztársasági

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – Nagy-Britannia és Észak-Írország egyesült királysági

Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság – Srí Lanka demokratikus szocialista köztársaság(bel)i

4.3. Államrésznevek, közigazgatási egységek nevei
A közszói elemek nagy kezdőbetűje kicsire vált.

New York állam – New York állam(bel)i
Hajdú vármegye – Hajdú vármegyei
Jász-Nagykun-Szolnok megye – Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Utrecht tartomány – Utrecht tartományi

Északnyugati terület – északnyugati területi
Ozorai bánság – ozorai bánsági
Felső-ausztriai szövetségi tartomány – felső-ausztriai szövetségi tartományi

4.4. Utcanév típusú földrajzi nevek
A kezdőbetűk nem változnak.

Margit híd – Margit hídi
Széchenyi lánchíd – Széchenyi lánchídi
Ó utca – Ó utcai
Ady Endre út – Ady Endre úti
Bécsi kapu tér – Bécsi kapu téri
Öt Pacsirta utca – Öt Pacsirta utcai
32-esek tere – 32-esek téri
144. utca – 144. utcai
Irhás árok – Irhás ároki
Sas köz – Sas közi

 
5. Satöbbik

5.1. Intézménynévi földrajzi megjelölések
Kezdőbetűk, mint 4.2.-nél.

Bakony Művek – Bakony művekbeli
Brunszvik Teréz Óvónőképző Főiskola – Brunszvik Teréz óvónőképző főiskolai
Magyar Nemzet Múzeum – magyar nemzeti múzeum(bel)i
Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat – dél-dunántúli áramszolgáltató vállalati
Rózsa Plast Termelő és Szolgáltató Kft. – Rózsa Plast termelő és szolgáltató kft.-beli

5.2. Intézménynévszerű földrajzi megjelölések
A kezdőbetűk nem változnak.

Kerepesi temető – Kerepesi temető(bel)i
Gecse-Gyarmat vasútállomás – Gecse-Gyarmat vasútállomási
Kis Rabló étterem – Kis Rabó éttermi

5.3. Közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelölések
A kezdőbetűk kicsire változnak.

Diósi lótelep – diósi lótelepi
Veszprémi téglagyár – veszprémi téglagyári
Római őrtorony – római őrtoronyi

5.4. „Grammatikai szerkezetek”
A nagy kezdőbetűs elemek nagy kezdőbetűsek maradnak.
A menti, vidéki, környéki, melléki, alji, közi stb. utótagok a(z eleve különírt) mente, vidéke, környéke, melléke, alja, köze stb. névelemek származékai (testetlen birtokviszonyjelet tartalmaznak), különírásuk megmarad (de: Pest-közeli).

Rétek alatt – Rétek alatti
Gyepre járó – Gyepre járói
Örzse völgye – Örzse völgyi
Drégely vára – Drégely vári
Urak asztala – Urak asztali
Holt-Tisza rétje – Holt-tisza réti

Duna mente – Duna menti
Duna–Tisza köze – Duna–Tisza közi
Szekszárd vidéke – Szekszárd vidéki
Pest környéke – Pest környéki
Rajna melléke – Rajna melléki
Pilis alja – Pilis alj(a)i

5.5. Elő- vagy utótaggal bővült földrajzi nevek

Kaposújlak alsó – Kaposújlak alsói
Réti-földek alsó – Réti-földek alsói
Balatonmáriafürdő alsó vasútállomás – Balatonmáriafürdő alsó vasútállomási

Kis Bot foka – Kis Bot foki
Alsó Pál deák – Alsó Pál deáki
Alsó Kis Bagota alja – Alsó Kis Bagota alj(a)i

Eb ága erdő – Eb ága erdei
Sajón túli legelő – Sajón túli legelői
János úr völgy – János úr völgyi

5.6. Alkalmi jelzővel bővült földrajzi nevek

(az) olasz Alpok – (az) olasz alpoki
(az) erdős Bűkk – (az) erdős bükki
(a) brit Kajmán-szigetek – (a) brit kajmán-szigeteki

Budapest főváros – Budapest fővárosi
Fertő tó – Fertő tavi
Szahara sivatag – Szahara sivatagi

5.7. Számjegyet tartalmazó földrajzi nevek

I. kerület – I. kerületi
III. körzeti tanyák – III. körzeti tanyáki
Siórét 2. – Siórét 2.-beli
Baracsi II. dűlő – Baracsi II. dűlői

5.8. Tól-ig viszonyos (nagykötőjeles) földrajzinév-kombók
(Vö.: 3.2.)

Budapest–Bécs – budapest–bécsi
Széchenyi-hegy–Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy–hűvösvölgyi

Hanság–Fertő-medence – Hanság–Fertő-medencei
Rajna–Majna–Duna-csatorna – Rajna–Majna–Duna-csatornai
Gömör–Tornai-karszt – gömör–tornai-karszti

Cseh–Morva-dombság – cseh–morva-dombsági
Német–Lengel-alföld – német–lengyel-alföldi

Osztrák–Magyar Monarchia – osztrák–magyar monarchiabeli
León–Kasztíliai Királyság – león–kasztíliai királysági

5.9. Többelemű tulajdonnév + földrajzi köznév

Baross Gábor-telep – Baross Gábor-telepi
Rio Grande-hát – Rio Grande-háti
Máté Kata-kúti-dűlő – Máté Kata-kúti-dűlői

Alsó-Vas Mihály – Alsó-Vas Mihály-i
Keleti-Sierra Madre – Keleti-Sierra Madre-i
Nagy-New York – Nagy-New York-i

Külső Baross Gábor-telep – Külső Baross Gábor-telepi
Nagy Szent Bernát-hágó – Nagy Szent Bernát-hágói
Nyugati Novaja Zemlja-teknővölgy – Nyugati Novaja Zemlja-teknővölgyi

 


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]