Százszázalékos, százegy százalékos

 
egy százalék, kilenc százalék, tíz százalék, száz százalék
1%, 9%, 10%, 100%
fél százalék, sok százalék, több százalék
egyszázalékos, 1%-os
egyszázaléknyi
egyszázalékonként
kilencszázalékos
tízszázaléknyi, 10%-nyi
tízszázaléknyira, 10%-nyira
húszszázalékonként
kilencvenszázalékos
százszázalékos, 100%-os
százszázalékosan
ezerszázalékos
félszázalékos
tizenegy százalékos
huszonöt százalékos
kilencvenkilenc százalékos
százegy százalékos
másfél százalékos
kilenc egész öt tized százalékos
kilenc és fél százalékos
egy-két százalékos
húsz-huszonöt százaléknyi
félszázalékos
félszázaléknyi
félszázalékonként
többszázaléknyi
sokszázalékos

egy méter, 1 méter, 1 m
egyméteres, 1 méteres, 1 m-es
egyméternyi
egyméternyire
egyméterenként
egyméterenkénti
kilencméteres
tízméteres
húszméteres
nyolcvanméteres
ezerméteres
tízenegy méteres
harminchárom méteres
ezeregy méteres
tízezer méteres
negyven-ötven méteres
két és fél méteres
félméteres
többméternyi
sokméteres
néhány méteres
két kilométeres, 2 km-es
száz kilométernyi
három milliméteres, 3 mm-es
négy centiméternyi

egygrammos, 1 g-os
kétgrammnyi, 2 grammnyi
tizenöt grammnyi
háromgrammonként
egy kilogrammos, 1 kg-os

egyfokos
egy-két foknyi
egy-egy fokonként
egy és fél fokos
másfél fokos
hetvenfokos
ötfokú
hétfokú
tizenkét fokú
tízfoknyi
tizenöt fokos
húsz Celsius-fokos
ötvenkelvines
ötvenegy kelvines

egyalakú, kétalakú, többalakú
egyállású
egyárbocos
egydarabos, kétdarabos, tízdarabos, tizenegy darabos, többdarabos, néhány darabos
egydimenziós, háromdimenziós, többdimenziós
egyelemű, kételemű, többelemű
egyemeletes, kétemeletes, tízemeletes, tizenegy emeletes, többemeletes, sokemeletes
egyemeletes ház
(1 emelet)
egy emeletes ház
(1 ház, több emelet)
egyértékű
egyértelmű, kétértelmű, többértelmű, sokértelmű
egyértelműség
egy-egy értelmű
egyéves, százéves, százegy éves, ezerkétszáz éves, féléves, többéves, sokéves
egy-két éves
egy és fél éves
egy-egy éves
egyheti
egyhavi
egy hónapos
egyórás
egypercnyi
egy másodperces
egyfázisú, kétfázisú, sokfázisú, tizenegy fázisú
egyfokos, tizenegy fokos
egy-két fokos
egy-egy foknyi
egy és fél fokos
egyhangú, egyhangúan, egyhangúlag
egyidejű, egyidejűseg, egyidejűen
egyismeretlenes
egyívású
egyjegyű, tízjegyű, tizenegy jegyű
egykamarás
egykorú
egylábú, kétlábú, féllábú, százlábú
egy lóerős
egynejű
egynemű
egyrészes
egyszemű
egyszintű, kétszintű, többszintű, tizenegy szintű, néhány szintű
egyszobás
egy hálószobás
egytagú
egyujjas
egyujjnyi
egy-két ujjnyi
egyvonalú

sok százezres (sok száz ezres?)
több tízmilliónyi
(több tíz milliónyi?)

több tíz, több száz, több ezer, több millió, több tucat
több százezer (több száz ezer?), több tízmillió (több tíz millió?)
többágú
többágyas szoba
többalakú
többatomos
több-bázisú
többcélú terem
többcsöves erősítő
többdimenziós
többelemű
többélű
többértékű
több vegyértékű
többértelmű
többéves
többévi
több évtizedes
több ezer éves szerszám
(egy szerszám)
több ezeréves szerszám
(több régi szerszám)
több ezer holdas birtok
(egy birtok)
több ezerholdas birtok
(több birtok)
többezres
több ezres
(több db 1000 forintos)
többezernyi
többezrenként
több száz ezres
több tíz milliónyi
többfokú
többhavi
több hónapi
többheti
többnapi
többnapos
többórás
többórai
többóránként
többjegyű
több számjegyű
többjelentésű
többlépcsős
többmázsányi
többmilliárdos
több milliárdos
(személyek)
több milliméternyi
többméternyi
többméteres
több kilométeres
többnemzetiségű
többnyelvű
többoldalas
többoldalú
többoldalnyi
többoldalanként
többpárti
többrétű
többrétegű
többsejtűek
többszázados
több száz éves fa
(egy fa)
több százéves fa
(több öreg fa)
több száz főnyi
több száz fős
több százszoros
többszínű
többszintű
több szótagú
többtagú

sok tíz, sok száz, sok ezer, sok millió, sok tucat
sok százezer (sok száz ezer?), sok tízmillió (sok tíz millió?)
sokablakos
sokágú
sokalakús, sokalakúság
sokbeszédű
sokértelmű
sokesztendei
sokévi
sokéves
sokévnyi
sokévenként
sokhavi
sok hónapi
sok hónapos
sok hónapnyi
soknapi
soknapos
sok ezer éves fa
(egy öreg fa)
sok ezeréves fa
(több 1000 éves fa)
sokezres (de: néhány ezres)
sok ezres
(sok 1000 forintos)
sok száz ezres
sok tíz milliónyi
sokfajta
sokféle
sokgyerekes
sokjelentésű
sokméteres
sokméternyi
sok kilométeres
sok centiméteres
soklyukú
sokmilliárdos
sokmilliónyi
sokmilliós
soknemzetiségű
soknyelvű
sokoldalú
sok száz éves
(egy öreg)
sok százéves
(több 100 éves)
sok szempontú
sokszínű
sok szótagú
soktagú
sokszögű
sokvérű
sokvirágú

nem sok ágú (kevés ágú)
nem sokágú
(hanem egy ágú)
nem sok évi
(egy-két évi)
nem sokévi
(hanem egyévi)

félállásos
félállású
félannyi
félárú
félekkora
félennyi
félesztendős
félesztendőnyi
félesztendőnként
félévenként
féléves
félévi
félévnyi
fél évszázados
fél évszázadnyi
fél évszázadonként
félszázados
félszázadnyi
félszázadonként
félezres
félezernyi
félmilliíós
félfordulatonként
félfülű
félhangnyi
félhangonként
félhatos
félnyolcas (de: fél nyolckor, fél nyolc órai)
féltízes
fél tízenegyes
fél tízenkettes
fél húszas
(10 Ft)
félhavi
félhavonként
fél hónapnyi
fél hónapos
fél hónaponként
félnapi
félnapos
félnapnyi
félnaponként
félholdas
félholdnyi
félíves
félkarú
félkezű
félkegyelmű
féleszű
féllábú
félkilós
félkilónyi
félilónként
fél kilogrammos
fél kilogrammonként
félméteres
fél négyzetméteres
fél köbméternyi
fél centiméterenként
félliteres
fél hektoliteres
félmaroknyi
félmázsányi
fél másodperces
fél másodpercnyi
fél másodpercenként
félperces
félpercnyi
félpercenként
féloldali
féloldalú
féloldalas
félórai
félórás
félórányi
félóránként
féltízes
fél tízenegyes
féltucatnyi
félvilági
félzsemlényi


A 119-es szabály:

Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. a sok, több, fél számnévnek), valamint egy -i, -ú, -ű, -jú, -jű, -s, -nyi képzős egyszerű melléknévnek a kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, háromlábú, ötágú, hétfejű, kétzónájú, kétpetéjű, sokmilliós, négyoldalas, húszfőnyi stb. De számjegyekkel írva: 9 havi, 20 főnyi stb. – Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, negyven négyszögöles, száz hektoliternyi; tizenkét emeletes, huszonnégy tagú, negyvennyolc órás, száztizenhat napi; hetvenöt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi; stb. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres, 116 napi stb. [Vö. 117. a), c)]

Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként, háromhavonként, ötévenként; tizenöt naponként, három hónaponként; 5 évenként, 15 naponként; stb. [Vö. 117. c)]


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]